Републичка установа
ФИЛМСКЕ НОВОСТИ

архив филмских журнала и документарних филмова 
1944.

Ванредни бројеви нису имали сталну динамику објављивања, као ни документарни филмови, а теме су биле раличите. Док су ванредни бројеви у просечно десет минута трајања, у великој мери имали за тему догађај који у журналу није могао бити шире обрађен, документарни филмови су трајали и до шездесет минута, са темама које се нису искључиво односиле на политички живот у тадашњој Југославији, већ су покривали и индустријски, културни, спортски и туристички сегмент у земљи и иностранству.
Производећи филмске журнале, документарне филмове, ванредне бројеве и остале производе до краја 1989. године, филмски фонд Филмских новости је достигао цифру од преко 15 милиона метара, превасходно 35мм, филмске траке.
Након тога, архив се ширио на видео носаче на којима се чувају материјали који се у великој већини односе на политички живот и ратове у бившој Југославији.

Наш фонд се увећао са почетком сарадње наше куће са Афричким земљама као што су Алжир, Мозамбик и Танзанија, крајем 1950- их година.  Идеја је била да Филмске новости помогну у развоју кинематографије тих земаља. Током неколико година, обуке су се одржавале у Београду,  а камермани Филмских новости су на лицу места снимали значајне историјске тренутке, као што је Алжирска револуција.

 Такође је потребно поменути да је Југославија била једна од земаља оснивача Покрета Несврстаних и да су Филмске новости пратиле све самите који чине део наших архивских материјала.  Иако се у нашем архиву превасходно чувају материјали које смо ми стварили у претходним деценијама, потребно је поменути и предратни и ратни материјал (Други светски рат) и стране сторије из филмских журнала које смо добијали разменом са осталим чланицама INNA ( Интернационалном Асоцијацијом Филмских Журнала). 

Филмски фондови који се чувају у нашем архиву представљају не само културно наслеђе Републике Србије, они такође осликавају историју земаља бивше Југославије и осталих балканских земаља, што гледаоцу омогућава увид у то како је изгледао свакодневни, политички, спортски и културни живот у то време.  

Филмске новости су се 2018. године придружиле Светској федерацији филмских архива (FIAF), а у 2019. години и Европској федерацији филмских архива (ACE) и на тај начин омогућиле бољу размену знања и искустава, а све у циљу што боље зашите филмске архивске грађе и њене доступности.