FilmskeNovosti
Osnovane 1944.
BEOGRAD
SRBIJA
 

Pravilnik o nabavkama  Javna nabavka dobra broj 1.1.4/2019

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2019

Радна станица са софтвером за управљање Cintel Film скенером и пратећом опремом


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka radova broj 1.3.1/2019

Sređivanje platoa i žardinjera ispred ulaza u poslovnu zgradu


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2019

Virtuelni studio


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2019

Skener filmske trake sa pratećom opremom


Otvoreni postupak javne nabavke


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2018

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2018

STO ZA PREGLED FILMSKE TRAKE


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2018

DRON


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.5/2017

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.4/2017

Računarski programi za proces digitalizacije


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.3/2017

Kamera


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2017

Radne stanice i server za proces digitalizacije


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2017

Skener filmske trake


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2016

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2015

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka radovi broj 1.3.1/2015

Izvođenje druge (poslednje) faze radova na klimatizaciji i ventilaciji depoa filmske trake


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.2/2014

Električna energija


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka radovi broj 1.3.1/2014

Izvođenje prve faze radova na klimatizaciji i ventilaciji depoa filmske trake


Otvoreni postupak


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka radovi broj 1.3.2/2014

Izvođenje radova na sanaciji depoa filmske trake u Košutnjaku, Beograd


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 1.1.1/2014

Nabavka i montaža polica za smeštaj filmske trake


Javna nabavka male vrednosti


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka radovi broj 03/13

Izvođenje radova na investicionom održavanju depoa (podruma) poslovne zgrade u Beogradu u Bulevaru vojvode Mišića 39a


Otvoreni postupak


Dokumentacija za preuzimanje:Javna nabavka dobra broj 02/13

Ultrasonični čistač filmske trake sa HFE tečnošću
(Ultrasonic Film Cleaner HFE)


Otvoreni postupak


Dokumentacija za preuzimanje: